Het VSC is een samenwerkingsverband van de vijf Vlaamse universitaire associaties. De Tier-1- en Tier-2-infrastructuur staan verspreid over 4 locaties: Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Daarnaast is er nog een lokale ondersteuningspost voorzien in Hasselt.

Gent

Het recente datacentrum van de UGent (2011) op Campus Sterre heeft een zaal die speciaal uitgerust werd voor het huisvesten van de VSC-infrastructuur. In deze zaal bevindt zich momenteel het grootste deel van de Tier-2-infrastructuur van de UGent en het eerste VSC Tier-1 capability-systeem. Het gebouw van de Dienst ICT, dat ernaast gelegen is, biedt onderdak aan de UGent VSC-medewerkers, waaronder het ondersteuningsteam voor de Associatie Universiteit Gent (AUGent).

Leuven

Ook de KU Leuven heeft haar recente datacentrum (2012) in Heverlee voorzien van een afgescheiden ruimte die speciaal uitgerust is voor de VSC-infrastructuur. Deze zaal huisvest momenteel de gezamenlijke Tier-2-infrastructuur van de KU Leuven en de UHasselt en een experimentele GPU/Xeon Phi cluster. Deze ruimte zal ook de volgende VSC Tier-1 capabilitycomputer huisvesten. Het nabijgelegen gebouw van ICTS biedt onderdak aan de KU Leuven VSC-medewerkers, waaronder het ondersteuningsteam voor de Associatie KU Leuven.

Hasselt

Het VSC beschikt niet over een computerzaal in Hasselt. De lokale gebruikersondersteuning voor de Associatie Universiteit-Hogescholen Limburg (AU-HL) wordt vanop de Campus Diepenbeek verzorgd.

Brussel

De VUB deelt een datacentrum met de ULB op de Campus Solbosch dat ook onderdak biedt aan de VUB Tier-2-cluster en een flink deel van de BEgrid-infrastructuur. Het VSC beschikt er ook over een lokaal team dat instaat voor het beheer van deze infrastructuur en de gebruikersondersteuning binnen de Universitaire Associatie Brussel (UAB) en voor BEgrid.

Antwerpen

De Universiteit Antwerpen heeft een computerzaal ingericht voor de HPC-infrastructuur in het gebouwencomplex Campus Groenenborger. Een beetje verderop, op de Campus Middelheim, bevinden zich de UAntwerpen VSC-medewerkers die ook instaan voor de gebruikers-ondersteuning voor de Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA).