Het VSC is een consortium van de vijf Vlaamse universiteiten. Dit consortium heeft geen eigen rechtspersoonlijkheid. Het staat in voor de bouw van een Tier-1- en Tier-2-infrastructuur en dit volgens het Europees piramidemodel. De medewerkers werden aan de vijf Vlaamse universiteiten aangesteld. Samen vormen ze een geïntegreerd team dat instaat voor de opleiding en de ondersteuning van de gebruikers. Voor gespecialiseerde ondersteuning kan
elke instelling beroep doen op dé specialist aan welke instelling hij of zij ook verbonden is. Zoals reeds eerder aangegeven werd, investeren de universiteiten met eigen middelen mee in de HPC-infrastructuur en kan men beroep doen op de centrale diensten van deze instellingen. Bovendien biedt de inbedding in een academische omgeving opportuniteiten voor de samenwerking met industriële partners.

De werking van het VSC verloopt grotendeels volgens het HPC-decreet van 5 juli 2013. De Herculesstichting kreeg hierbij de verantwoordelijkheid voor de structurele financiering van HPC in Vlaanderen en het beheer van de Tier-1-infrastructuur. De samenstelling van de Raad van Bestuur van de Herculesstichting werd aangepast om de rol van de strategische onderzoekscentra te versterken. Bij de herstructurering van de onderzoeksfinanciering in Vlaanderen, die inging op 1 januari 2016, nam het FWO de rol van de Herculesstichting over. Deze laatste werd opgegeven in deze herstructurering.

Operationeel wordt het VSC aangestuurd door de Werkgroep HPC die uit medewerkers van het FWO en de HPC-coördinatoren van de universiteiten bestaat. De Werkgroep HPC komt maandelijks samen. Tijdens deze overlegmomenten worden niet alleen operationele afspraken gemaakt maar wordt ook strategisch advies aan de Raad van Bestuur gegeven.

Daarnaast zijn er nog vier commissies die een rol spelen bij de werking van het VSC. Dit zijn de Tier-1-gebruikerscommissie, de Tier-1-evaluatiecommissie, de Industrial Board en de Wetenschappelijke Adviesraad.

Tier-1-gebruikerscommissie

De taak van deze commissie is de noden van de gebruikers in kaart te brengen en de ontwikkelingen te bespreken. Hierbij adviseert ze het FWO over de aanpak bij de uitbating van de Tier-1-infrastructuur en de opstelling van het lastenboek voor de vernieuwing van de infrastructuur.

Dit zijn de leden die door de universitaire associaties voorgedragen worden. Ze zijn gerangschikt in alfabetische volgorde van de vestigingsstad:

 • Michele Giugliano (AUHA)
 • Wouter Herrebout (AUHA)
 • Frank De Proft (UAB)
 • Marie-Françoise Reyniers (AUGent)
 • Dirk Van den Poel (AUGent)
 • Veronique Van Speybroeck (AUGent)
 • Niel Hens (AU-HL)
 • Nele Moelans (associatie KU Leuven)
 • Dirk Roose (associatie KU Leuven)
 • Nicole van Lipzig (associatie KU Leuven)

De leden die door de Strategische Onderzoekscentra voorgedragen werden, zijn:

 • Clemens Mensink (VITO)
 • Steven Maere (VIB)
 • Jan Fostier (imec, voorheen iMinds)
 • Wilfried Verachtert (imec)

Het lid voorgedragen door de Vlaamse regering is:

 • Francisco Hernandez (VLIZ)

Tier-1-evaluatiecommissie

Deze commissie evalueert de aanvragen die ingediend werden in verband met rekentijd op de Tier-1. Zij kent eveneens de rekentijd toe.

De samenstelling van deze commissie ziet er als volgt uit:

 • Walter Lioen, voorzitter (SURFsara, Nederland);
 • Derek Groen (Computer Science, Brunel University London, VK);
 • Sadaf Alam (CSCS, Zwitserland);
 • Nicole Audiffren (CINES, Frankrijk);
 • Gavin Pringle (EPCC, UK)

Het secretariaat van deze commissie wordt door het FWO waargenomen.

Industrial Board

De Industrial Board fungeert als een adviesraad voor het FWO en het VSC. Deze raad helpt mee een beleid uit te stippelen om de betrokkenheid van de Vlaamse industrie in High Performance Computing en de samenwerking met het VSC te vergroten. Het beleid is er eveneens op gericht het gebruik van supercomputing effectief te promoten bij het ontwikkelen van innovatieve producten en diensten. De voorzitter/voorzitster van deze raad komt uit het bedrijfsleven.

De leden zijn:

 • Mia Vanstraelen (IBM)
 • Charles Hirsch (Numeca)
 • Herman Van der Auweraer (Siemens Industry Software NV)
 • Benny Westaedt (Van Havermaet)
 • Marc Engels (Flanders Make)
 • Marcus Drosson (Umicore)
 • Sabien Vulsteke (Bayer Crop Science)
 • Birgitta Brys (Worldline)