Het VSC staat in voor de uitbouw en het beheer van de High Performance Computing infrastructuur voor onderzoek en innovatie die de vergelijking met rekeninfrastructuren in gelijkaardige Europese regios kan doorstaan. Daarnaast is het VSC internationaal geconnecteerd via de Europese projecten PRACE(1) (klassieke supercomputing) en EGI(2) (gridcomputing). België is sinds oktober 2012 vertegenwoordigd in PRACE, in EGI neemt België deel via BEgrid.

De infrastructuur van het VSC verzorgt hierbij twee lagen in het Europese meerlagenmodel dat voor een geïntegreerde HPC-infrastructuur gebruikt wordt. Lokale clusters (Tier-2) aan de Vlaamse universiteiten staan in voor het verwerken van de massa kleinere rekentaken en vormen een solide basis voor het HPC-ecosysteem. Een grotere centrale supercomputer (Tier-1) is noodzakelijk voor het grotere rekenwerk en vormt ook de brug naar de infrastructuren op Europees niveau.

Het VSC begeleidt ook onderzoekers in de academische instellingen en ook de industrie bij het gebruik van een HPC infrastructuur. Dit doen we op basis van opleidingsprogramma’s en advies. Het brengt ook gebruikers en potentiële gebruikers in de academische en industriële wereld met elkaar in contact.

Daarnaast staat het VSC ook in voor de bewustmaking over de mogelijkheden die HPC kan bieden zowel bij academisch onderzoek als bij industriële toepassingen.

(1) PRACE: Partnership for advanced computing in Europe
(2) EGI: European Grid Infrastructure