Supercomputers hebben de laatste decennia niet alleen voor een (r)evolutie binnen de wetenschappelijke wereld gezorgd. Ze worden ook steeds meer ingeschakeld bij allerlei toepassingen in het internationale bedrijfsleven en dragen in een snel tempo bij tot het ontwerp van de producten voor morgen, de innovatie in productieprocessen en de ontwikkeling van vernieuwende diensten.

Situatie

De De moderne micro-elektronica heeft vele nieuwe mogelijkheden gecreëerd. Vandaag is het haalbaar om met krachtige supercomputers grote hoeveelheden data te verzamelen en te verwerken. Dankzij numerieke simulatie kan je complexe systemen nabootsen zonder dat er hiervoor eerst een prototype of experiment op schaal gebouwd hoeft te worden. Hierdoor krijg je een sneller en goedkoper ontwerp van nieuwe producten, kostenefficiëntere processen en innovatieve diensten. Om die ontwikkeling in Vlaanderen te ondersteunen, heeft de Vlaamse overheid eind 2007 het Vlaams Supercomputer Centrum (VSC) opgericht als een samen-werkingsverband tussen de overheid en alle Vlaamse universitaire associaties. De expertise en infrastructuur die hierdoor ter beschikking komen, willen we ook ten dienste van de industrie stellen.

Technologieaanbod

Een samenwerking met het VSC biedt je bedrijf een flink aantal voordelen.

  • Samen onderzoeken we welke expertise binnen de Vlaamse universiteiten en hun associaties voor jou nuttig kan zijn bij het uitrollen van High Performance Computing (HPC) binnen jouw bedrijf.
  • Hierbij kunnen we ook meewerken aan het technische luik van een projectvoorstel ter financiering van deze samenwerking bij, bijvoorbeeld, het IWT (Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie).
  • Qua opleidingen rond HPC kan je deelnemen aan het aanbod dat door het VSC georganiseerd wordt. Een opleiding op maat kan echter ook.
  • Je krijgt toegang tot een supercomputerinfrastructuur die dicht bij je bedrijf gelegen is. Tijdens de opstartfase kunnen onze medewerkers je ter plaatse komen helpen.
  • Als softwareleverancier kan je HPC-softwareontwikkelingstechnologieën ook inzetten om efficiëntere software te ontwikkelen die gerichter gebruikmaakt van moderne hardware.
  • Een kortere doorlooptijd voor je simulatie of datastudie verhoogt de productiviteit van je medewerkers en de reactiesnelheid van je bedrijf op nieuwe ontwikkelingen.
  • De mogelijkheid om meer gedetailleerde simulaties uit te voeren of grotere hoeveelheden data te analyseren, kan nieuwe inzichten opleveren die op hun beurt kunnen leiden tot producten met een grotere toegevoegde waarden of efficiëntere processen.
  • Een snelle analyse van de data die tijdens een productieproces verzameld werden, helpt om afwijkingen vroegtijdig op te sporen en te verhelpen.
  • Numerieke simulatie en virtual engineering beperken het aantal prototypes en zorgen ervoor dat problemen in het ontwerp sneller ontdekt kunnen worden. Op die manier kan je sneller en goedkoper een beter product op de markt brengen.

Over het VSC

Eind 2007 werd het VSC als een samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid en de vijf Vlaamse universitaire associaties opgericht. Vele medewerkers van het VSC hebben een sterk technisch-wetenschappelijke achtergrond. Ons team houdt ook contact met vele onderzoeksgroepen aan de verschillende universiteiten en helpt hen en hun industriële partners bij alle aspecten van het gebruik van de infrastructuur.

Naast een competitieve infrastructuur, biedt het VSC-team ook een integrale begeleiding bij de introductie van High Performance Computing binnen je bedrijf.