PERSMEDEDELING VAN VICEMINISTER-PRESIDENT INGRID LIETEN
VLAAMS MINISTER VAN INNOVATIE, OVERHEIDSINVESTERINGEN, MEDIA EN ARMOEDEBESTRIJDING

Donderdag 25 oktober 2012

Eerste TIER 1 Supercomputer wordt in gebruik genomen aan de UGent.

Vandaag wordt aan de UGent de eerste Tier 1 supercomputer van het Vlaams ComputerCentrum (VSC) plechtig in gebruik genomen. De supercomputer is een initiatief van de Vlaamse overheid om aan onderzoekers in Vlaanderen een bijzonder krachtige rekeninfrastructuur ter beschikking te stellen om zo beter het hoofd te kunnen bieden aan de maatschappelijke uitdagingen war we vandaag voor staan.“Het VSC moet ‘high performance computing’ toegankelijk maken voor kennisinstellingen en bedrijven. Hierdoor kunnen doorbraken gerealiseerd worden in domeinen als gezondheidszorg, chemie, en milieu”, zegt Ingrid Lieten.


In de internationale onderzoekswereld zijn de supercomputers niet meer weg te denken. Deze grote rekeninfrastructuren waren recent een noodzakelijke schakel in de ontdekking van het Higgsdeeltje. Hun rekencapaciteit laat toe steeds beter de werkelijkheid te simuleren. Hierdoor is een nieuwe manier om onderzoek te verrichten ontstaan, met belangrijke toepassingen voor onze economie en onze samenleving.

“Dankzij supercomputers worden weersvoorspellingen over langere perioden steeds betrouwbaarder, of kunnen klimaatveranderingen en natuurrampen beter voorspeld worden. Auto’s worden veiliger omdat de constructeurs het verloop van botsingen en de impact op passagiers in detail kunnen simuleren. Ook aan de evolutie naar geneeskunde op maat van de patiënt, kan de supercomputer fundamenteel bijdragen. De ontwikkeling van geneesmiddelen gebeurt namelijk voor een groot deel via simulaties van chemische reacties”, zegt Ingrid Lieten.

Het Vlaamse Supercomputer Centrum staat open voor alle Vlaamse onderzoekers, zowel uit de kennisinstellingen en strategische onderzoekscentra als uit de bedrijven. Het levert opportuniteiten voor universiteiten en industrie, maar ook voor overheden, mutualiteiten en andere zorgorganisaties. De supercomputer moet een belangrijke bijdrage leveren aan de zoektocht naar oplossingen voor de grote maatschappelijke uitdagingen, en dit in de meest uiteenlopende domeinen. Zo kan de supercomputer nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen of demografische evoluties voor humane en sociale wetenschappen analyseren, zoals de vergrijzing en hoe daarmee om te gaan. Maar de supercomputer zal ook ingezet worden om state of the art windmolens te ontwerpen en ingewikkelde modellen te berekenen voor het voorspellen van klimaatsveranderingen.

Om de mogelijkheden van de supercomputer beter bekend te maken en het gebruik te stimuleren in Vlaanderen, krijgt de Herculesstichting de opdracht om het Vlaamse Supercomputer Centrum actief te promoten en opleidingen te voorzien. De Herculesstichting is het Vlaamse agentschap voor de financiering van middelzware en zware infrastructuur voor fundamenteel en strategisch basisonderzoek. Zij zullen ervoor zorgen dat associaties, kennisinstellingen, SOCs, het bedrijfsleven, enz. even vlot toegang krijgen tot de TIER1 supercomputer. De huisvesting en technische exploitatie blijven bij de associaties.

“Met de ingebruikname van de TIER1 staat Vlaanderen nu echt op de kaart in Europa wat betreft ‘high performance computing’. Vlaamse onderzoekers krijgen de mogelijkheid om aan te sluiten bij belangrijke Europese onderzoeksprojecten, zowel op het vlak van fundamenteel als van toegepast onderzoek”, zegt Ingrid Lieten.

Het Vlaams Supercomputer Centrum beheert zowel de zogenaamde ‘TIER2’ computers, die lokaal bij de universiteiten staan, als de ‘TIER1’ computer, die voor nog complexere toepassingen gebruikt wordt.

Persinfo:

Lot Wildemeersch, woordvoerster Ingrid Lieten
0477 810 176 | lot.wildemeersch@vlaanderen.be
www.ingridlieten.be